Ηθική Ευφυϊα (Moral Intelligence): Το μοντέλο Ευθυγράμμισης

του Aθανάσιου Αρβανίτη και της Δρ. Ευαγγελίας Φασούλα Ως ηθική ευφυΐα (Moral Intelligence) ορίζεται η ικανότητα ενός ανθρώπου ή ενός οργανισμού να εφαρμόζει σταθερά τις ηθικές αρχές και αξίες που έχει θεσπίσει, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, για την επίτευξη των στόχων του και την ανάπτυξή του (Doug

Read More

Διαδικασία Στελέχωσης: Μία καλή αρχή

της Δρ. Ευαγγελίας Φασούλα Η διαδικασία στελέχωσης είναι μια από τις πιο σημαντικές για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε όλους τους οργανισμούς. Επηρεάζει άμεσα πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως την οργανωτική αποτελεσματικότητα και ισορροπία, την κουλτούρα, την εσωτερική επικοινωνία και την ομαδική εργασία. Όλοι οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού καθώς και οι

Read More

TQHR: O δρόμος προς την αριστεία

της Δρ. Ευαγγελίας Φασούλα Ένας δρόμος που οδηγεί στην επιχειρηματική αριστεία είναι η αφομοίωση των διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRM) με τις αρχές διαχείρισης ολικής ποιότητας (TQM). Αυτή η έννοια έχει παρουσιασθεί και αναλυθεί στη βιβλιογραφία στον επιστημονικό τομέα της διοίκησης και της ηγεσίας. Στην πραγματικότητα, δύο από τους πιο

Read More

Ποιό θεωρείται διευθυντικό στέλεχος από την Επιθεώρηση Εργασίας;

Της Δρ. Ευαγγελίας Φασούλα, με τη συνεργασία του Γιώργου Δαλιάνη και της Νίκης Χατζοπούλου* Μία επιχείρηση απασχολεί ανάμεσα στους εργαζόμενούς της και διευθυντικά στελέχη, που συνήθως διαθέτουν εξειδίκευση στον τομέα τους και ιδιαίτερα προσόντα. Τα διευθυντικά στελέχη που απασχολούνται σε μία επιχείρηση είναι μεν εργαζόμενοι από πλευράς εργατικού δικαίου, ωστόσο

Read More