Ανάπτυξη Οργανισμού

Η Ανάπτυξη Οργανισμού μπορεί να οριστεί ως το σύνολο σχεδίων και διαδικασιών για τη βελτίωση της ικανότητας ενός οργανισμού μέσω της ευθυγράμμισης της ηγεσίας, της διαχείρισης, της στρατηγικής, της κουλτούρας, της οργανωτικής δομής, των ανθρώπων, των τεχνολογικών πτυχών, των ανταμοιβών, των μετρήσεων και της παρακολούθησης των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Στοχεύει στην ενσωμάτωση των επιχειρηματικών διαδικασιών σε ένα συγκεκριμένο αλλά ευέλικτο σύστημα διαχείρισης, κατάλληλο για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις κάθε οργανισμού.

Η Ανάπτυξη Οργανισμού περιλαμβάνει μια συνεχή, μεθοδική διαδικασία για την προώθηση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας, την επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη ανθρώπων και τη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού.

Η προσέγγισή μας

Εξερεύνιση και προσδιορισμός της τρέχουσας κατάστασης χρησιμοποιώντας ανάλυση SWOT και άλλες μεθοδολογίες
Εφαρμογή του Human Factor Fitness Review (HFFR), μιας ειδικής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της οργανωτικής δομής, της εταιρικής κουλτούρας και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, ως
βάση για τον προγραμματισμό

Υιοθέτηση αρχών ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών – Προσδιορισμός και εστίαση σε επιχειρηματικές διαδικασίες που προσθέτουν αξία στους πελάτες
Ανάπτυξη μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων βασισμένη σε στοιχεία και αποτελέσματα
Αντιμετώπιση προκλήσεων σχετικά με την τεχνολογία της πληροφορίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Αποδοχή των διαδικασιών Διαχείρισης Αλλαγών, όπως απαιτείται
Παροχή του ειδικού Ρυθμιστικού Σχεδίου Ανάπτυξης Οργανισμού
Υποστήριξη της εφαρμογής του Master Plan και παροχή των απαραίτητων προγραμμάτων κατάρτισης
Επανεξέταση και ανανέωση των συμφωνηθέντων ορόσημων του έργου

Οφέλη

Ένα έργο Ανάπτυξης Οργανισμού προσφέρει:
Αύξηση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
Όχι μόνο ευθυγράμμιση μεταξύ όλων των κρίσιμων οργανωτικών πτυχών αλλά και εναρμόνιση
Ευκαιρίες για ευελιξία και οικονομική αποδοτικότητα
Η ικανοποίηση τόσο των πελατών όσο και των ανθρώπων αυξάνεται
Ένα συνεχώς βελτιωμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Επικοινωνήστε

Μαζί μας!

Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.

Πουρνάρα 9
Μαρούσι 151 24

Αθήνα, Ελλάδα
+30 210 6015600

info@evergrow.gr          Ενημερώθηκα για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και συμφωνώ με τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

  Επικοινωνήστε

  Μαζί μας!

  Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.

  Πουρνάρα 9
  Μαρούσι 151 24

  Αθήνα, Ελλάδα
  +30 210 6015600

  info@evergrow.gr           Ενημερώθηκα για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και συμφωνώ με τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.