Διαχείριση της Αλλαγής

Διαχείριση της Αλλαγής: Η τέχνη της εξισορρόπησης, η μέθοδος να προχωρήσεις μπροστά.

Η αλλαγή είναι ο τρόπος εξέλιξης, προόδου και ανάπτυξης στη φύση, στους ανθρώπους, στους Οργανισμούς.  Εστιάζοντας στους Οργανισμούς, η αλλαγή είναι μία διεργασία-πρόκληση, δύσκολη ωστόσο και άμεσα συνδεδεμένη με την ηγεσία.

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πιο κρίσιμος, λόγω της συναισθηματικής αντίστασης που όλοι νιώθουμε, όταν βιώνουμε αλλαγές. Για μία επιτυχημένη διεργασία αλλαγής, χρειάζεται να ακολουθηθεί μία δομημένη προσέγγιση, η οποία θα οδηγήσει σε αποτελεσματική μετάβαση διασφαλίζοντας τη διατήρηση της ισορροπίας, την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή των ανθρώπων.  Η Διαχείριση της Αλλαγής παρέχει το απαραίτητο πλαίσιο για τη συγκεκριμένη διεργασία.

Περιλαμβάνει όλες τις φάσεις που χρειάζεται να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν, ξεκινώντας με τη δέσμευση της ηγεσίας στις νέες ιδέες και τη νέα κουλτούρα, διευκολύνοντας την επιτυχή διάχυση αυτών σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Η προσέγγισή μας

Προετοιμάζουμε τον Οργανισμό να κατανοήσει και να νιώσει την ανάγκη για την διεργασία αλλαγής.
Ενισχύουμε τις δεξιότητες της Ηγετικής Ομάδας, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσει τις νέες ιδέες, σε ευθυγράμμιση με την εταιρική στρατηγική.
Αναπτύσσουμε το Σχέδιο για την αλλαγή και υποστηρίζουμε την υλοποίησή του.
Εξισορροπούμε τη νέα δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των ανθρώπων και των συναισθημάτων τους, των διεργασιών και των στόχων τους, με συστηματικό τρόπο.
Παρακολουθούμε, αξιολογούμε και αναθεωρούμε τη διεργασία αλλαγής.
Αναπτύσσουμε την κουλτούρα του Οργανισμού που μαθαίνει.

Οφέλη της Διαχείρισης Αλλαγών

Η Διαχείριση της Αλλαγής υποστηρίζει την ομαλή μετάβαση από το παλιό στο νέο και βοηθά τους ανθρώπους και τους Οργανισμούς να προσαρμοστούν.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαχείριση της αλλαγής; Η αλλαγή προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα όταν σχεδιάζεται και διαχειρίζεται λεπτομερώς και με επαγγελματικό τρόπο.

Η εφαρμογή της Διαχείρισης της Αλλαγής ενδυναμώνει και διευκολύνει τους Οργανισμούς, να:
Αξιολογήσουν και κατανοήσουν την ανάγκη και την επίδραση της αλλαγής
Ευθυγραμμίσουν τους πόρους του Οργανισμού για να υποστηρίξουν τη διεργασία της αλλαγής
Διαχειριστούν το ποικίλο κόστος της αλλαγής
Μειώσουν τον χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση της αλλαγής
Υποστηρίξουν τους ανθρώπους για να κατανοήσουν και να αγκαλιάσουν τη διεργασία της αλλαγής
Σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνίας της αλλαγής και της
νέας πραγματικότητας
Eλαχιστοποιήσουν την αντίσταση στην αλλαγή
Διατηρήσουν την ομαλή ροή εργασιών, κατά τη διεργασία αλλαγής
Διατηρήσουν ή ακόμα και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και το
ηθικό των ανθρώπων κατά τη διεργασία αλλαγής
Μειωθεί το άγχος και η ανησυχία που σχετίζονται με την αλλαγή
Ελαχιστοποιήσουν τους αποδιοργανωτικούς παράγοντες και τους κινδύνους που σχετίζονται με την αλλαγή
Ανταποκρίνονται στις προκλήσεις πιο αποτελεσματικά
Ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα αποτυχίας της διεργασίας της αλλαγής
Επικοινωνήστε

Μαζί μας!

Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.

Πουρνάρα 9
Μαρούσι 151 24

Αθήνα, Ελλάδα
+30 210 6015600

info@evergrow.gr          Ενημερώθηκα για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και συμφωνώ με τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

  Επικοινωνήστε

  Μαζί μας!

  Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.

  Πουρνάρα 9
  Μαρούσι 151 24

  Αθήνα, Ελλάδα
  +30 210 6015600

  info@evergrow.gr           Ενημερώθηκα για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και συμφωνώ με τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.