Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι διαδικασίες κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπων υπερβαίνουν κατά πολύ τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Στην πραγματικότητα, αποτελούν μέρος της κουλτούρας του οργανισμού και πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το όραμα, τις αξίες, την αποστολή και την επιχειρηματική στρατηγική.

Αυτές οι διαδικασίες μπορεί να επικεντρώνονται είτε σε πτυχές της τεχνικής γνώσης ή/και σε δεξιότητες, θέματα συμπεριφοράς και πολιτισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαδικασίες και τα σχέδια κατάρτισης και ανάπτυξης ατόμων υποστηρίζουν οργανισμούς και ανθρώπους να επιτύχουν υψηλά επιχειρηματικά αποτελέσματα, ενδυναμώνουν άτομα και ομάδες, αυξάνουν τη θετικότητα και τον ενθουσιασμό, αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της ηγεσίας για συνεχή βελτίωση και παρέχουν το πλαίσιο για την ενσωμάτωση των διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Η προσέγγιση μας

Δημιουργούμε διαδικασίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης ατόμων πλήρως προσαρμοσμένες στα ειδικά χαρακτηριστικά,
  την κουλτούρα και τις προκλήσεις του οργανισμού.
Ενσωματώνουμε καινοτόμα εργαλεία και τεχνικές, με στόχο την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας και της συναισθηματικής νοημοσύνης των συμμετεχόντων.
Εστιάζουμε στην εσωτερική διαδικασία μάθησης των συμμετεχόντων εφαρμόζοντας βιωματικές
μεθόδους εκπαίδευσης.
Ενσωματώνουμε τις διαδικασίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπων με όραμα, αξίες, αποστολή και
επιχειρηματική στρατηγική.
Αναπτύσσουμε Σχέδια Δράσης ως αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών μας διαδικασιών, για να ενισχύσουμε τον αντίκτυπο της εκπαιδευτικής εμπειρίας στους ανθρώπους με άμεσο και πρακτικό τρόπο.
Χρησιμοποιούμε κατάλληλες μετρήσεις της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
Ενδυναμώνουμε την αλληλεπίδραση των ανθρώπων, το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία.

Κύριοι Τομείς των Προγραμμάτων Κατάρτισης και Ανάπτυξης (ενδεικτικά)

 • Διαχείριση Αλλαγών
 • Διοίκηση και Ηγεσία
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη στις Επιχειρήσεις
 • Χτίσιμο ομάδας
 • Χτίσιμο εμπιστοσύνη
 • Διαχείριση χρόνου και ενέργειας
 • Executive and Organisational Coaching- Εκτελεστική και Οργανωτική Καθοδήγηση
 • Team Coaching- Καθοδήγηση ομάδας
 • Εμπειρία Πελατών

Οφέλη

Οι διαδικασίες και τα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης ατόμων προσφέρουν:
Ενδυνάμωση των ανθρώπων και συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους
Βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης σε ευθυγράμμιση με το όραμα, τις αξίες, την αποστολή και τη στρατηγική
Ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης ξεκινώντας από την ανώτατη διοίκηση και σε ολόκληρο τον οργανισμό
Αύξηση της δέσμευσης των ανθρώπων και του επιπέδου ικανοποίησης από τον χώρο εργασίας.
Βασική υποστήριξη για τις διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών
Ενίσχυση των διαδικασιών branding των εργαζομένων.
Επικοινωνήστε

Μαζί μας!

Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.

Πουρνάρα 9
Μαρούσι 151 24

Αθήνα, Ελλάδα
+30 210 6015600

info@evergrow.gr          Ενημερώθηκα για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και συμφωνώ με τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

  Επικοινωνήστε

  Μαζί μας!

  Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.

  Πουρνάρα 9
  Μαρούσι 151 24

  Αθήνα, Ελλάδα
  +30 210 6015600

  info@evergrow.gr           Ενημερώθηκα για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και συμφωνώ με τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.