Οργανωτικό και
Εκτελεστικό Coaching

Το Οργανωτικό και Εκτελεστικό Coaching παρέχει στους οργανισμούς ένα πολύτιμο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ανάπτυξης ηγεσίας, τη βελτίωση της απόδοσης ατόμων και ομάδων και τη δημιουργία μιας κουλτούρας θετικής σκέψης.

Η όλη διαδικασία επικεντρώνεται στις δυνάμεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες των ατόμων και υποστηρίζει την ευθυγράμμιση μεταξύ των προσωπικών στόχων των ατόμων για τη βελτίωση και ανάπτυξή τους και τους οργανωτικούς στόχους, καθώς και την επίτευξη και των δύο. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας οδηγεί τελικά σε σταθερά υψηλή απόδοση των οργανισμών.

Ο τρόπος με τον οποίο οι ηγέτες, οι διευθυντές και τελικά όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται, αισθάνονται και αλληλεπιδρούν μέσα σε έναν οργανισμό, επηρεάζει την απόδοση και την αποτελεσματικότητά τους. Η οργανωτική και εκτελεστική καθοδήγηση τους δίνει τη δυνατότητα να υιοθετήσουν μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, να εκμεταλλευτούν τη δημιουργικότητά τους στη δουλειά τους και να αναπτύξουν την ικανότητα αυτενέργειας.

Η προσέγγιση μας

Υιοθέτηση της ολιστικής προσέγγισης των Οργανισμών ως Συστημάτων
Χρησιμοποίηση των επιστημονικών πλαισίων του Evidence Based Coaching και της Θετικής Ψυχολογίας
Ανάπτυξη αποκλειστικών προγραμμάτων για κάθε οργανισμό
Εφαρμογή συνδυασμών:
      Συνεδρίες coaching- καθοδήγησης με άτομα

      Συνεδρίες coaching- καθοδήγησης ομάδας
      Προγράμματα Εκπαίδευσης στην καθοδήγηση-coaching στον εργασιακό χώρο.
Χρήση καινοτόμων και δημιουργικών εργαλείων και μεθοδολογιών
Ενσωμάτωση εργαλείων αξιολόγησης σε όλη την υλοποίηση των προγραμμάτων

Οφέλη

Οργανωτικά και εκτελεστικά προγράμματα καθοδήγησης:
Βοηθούν τους συμμετέχοντες να αυξήσουν την επίγνωση του ρόλου τους και να μάθουν πώς να μαθαίνουν
από τις δικές τους εμπειρίες
Υποστηρίζουν την ανάπτυξη μιας κουλτούρας θετικότητας και εμπιστοσύνης στους οργανισμούς
Διευκολύνουν την κατανόηση και την ευθυγράμμιση του οράματος, της αποστολής και των αξιών
Ενεργοποιούν τη ροή νέων ιδεών και διευκολύνουν τις διαδικασίες αλλαγής.
Οδηγούν σε αύξηση της απόδοσης και την επίτευξη στόχων για άτομα και οργανισμούς.

Πουρνάρα 9
Μαρούσι 151 24

Αθήνα, Ελλάδα
+30 210 6015600

info@evergrow.gr          Ενημερώθηκα για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και συμφωνώ με τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

  Επικοινωνήστε

  Μαζί μας!

  Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.
  Get In Touch

  With us!

  We will be glad to empower you with our services.

  Πουρναρά 9
  Μαρούσι 151 24

  Αθήνα, Ελλάδα
  +30 210 6015600

  info@evergrow.gr           I have taken note of the terms of use of the website and the Privacy Policy and I agree to receive emails and newsletters by EVERGROW.

   Επικοινωνήστε

   Μαζί μας!

   Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.

   Πουρνάρα 9
   Μαρούσι 151 24

   Αθήνα, Ελλάδα
   +30 210 6015600

   info@evergrow.gr            Ενημερώθηκα για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και συμφωνώ με τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.