Συμβουλευτική HRM

«Τελικά, μόνο οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν την πολύτιμη διαφορά»

Η ευθυγράμμιση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) με το εταιρικό όραμα, την αποστολή, τις αξίες, την επιχειρηματική στρατηγική και τους στόχους, δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όλους τους οργανισμούς.

Οι λειτουργίες και οι ενότητες HRM μπορούν να παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ισορροπημένοι και ικανοποιημένοι στο χώρο εργασίας, καθώς και να έχουν υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Ωστόσο, το HRM είναι κάτι περισσότερο από αυτό: είναι ο οδηγός που μεταφράζει το όραμα και τις αξίες του οργανισμού στις επιθυμητές συμπεριφορές, στις απαραίτητες ικανότητες και την κουλτούρα και βοηθά την ομάδα διαχείρισης να τα αγκαλιάσει στην καθημερινή επαγγελματική ζωή, για να επηρεάσει και να ενδυναμώσει όλους τους ανθρώπους.

Η συμβουλευτική HRM στηρίζει την ηγεσία για την επίτευξη αυτής της ευθυγράμμισης. Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε οργανισμού, θέτουμε προτεραιότητες ανθρώπινου δυναμικού, σε στενή συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης, σχεδιάζουμε διαδικασίες και προγράμματα HR και διευκολύνουμε την εφαρμογή τους. Επιπλέον, παρέχουμε συμβουλευτικές και καθοδηγητικές υπηρεσίες στον εκπρόσωπο HR του οργανισμού, για να ηγηθεί του έργου αποτελεσματικά και να βελτιώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητές του, σύμφωνα με τον ρόλο του.

Η προσέγγιση μας

Επανεξέταση και αξιολόγηση υφιστάμενων διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού και καθορισμός προτεραιοτήτων σύμφωνα με την επιχειρηματική στρατηγική
Καθιέρωση του ρόλου και της σημασίας των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού σε ολόκληρο τον οργανισμό
Ενδυνάμωση εκπροσώπου HR και ομάδας HR / ή πρόσληψη εκπροσώπου HR με το κατάλληλο προφίλ
Ανάπτυξη προγραμμάτων ανθρώπινου δυναμικού και διευκόλυνση της εφαρμογής τους
Καθορισμός των KPIs του HRM και τη σχετική αναφορά
Ενίσχυση των διαχειριστικών δεξιοτήτων όλων των μελών της ομάδας διαχείρισης
Προώθηση του ομαδικού πνεύματος και των πρωτοβουλιών ανάπτυξης ανθρώπων

Οφέλη από τη Συμβουλευτική HRM

Η Συμβουλευτική Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να είναι ο καταλύτης στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των ανθρώπων επειδή:
Υποστηρίζει την ηγεσία και την επιχειρηματική στρατηγική
Βοηθά τον οργανισμό να υιοθετήσει μια συστημική προσέγγιση στον τρόπο διαχείρισης των ανθρώπων
Συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων
Βοηθά την εσωτερική επικοινωνία να γίνει πιο αποτελεσματική και υποστηρικτική και τα άτομα να νιώθουν
πιο ικανοποιημένα στο χώρο εργασίας
Προωθεί μια κουλτούρα ανάπτυξης των ατόμων
Επικοινωνήστε

Μαζί μας!

Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.

Πουρνάρα 9
Μαρούσι 151 24

Αθήνα, Ελλάδα
+30 210 6015600

info@evergrow.gr          Ενημερώθηκα για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και συμφωνώ με τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

  Επικοινωνήστε

  Μαζί μας!

  Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.

  Πουρνάρα 9
  Μαρούσι 151 24

  Αθήνα, Ελλάδα
  +30 210 6015600

  info@evergrow.gr           Ενημερώθηκα για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και συμφωνώ με τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.