Διαχείριση και αξιολογήσεις
απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού

Η Διαχείριση Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι μια θεμελιώδης διαδικασία για την ανάπτυξη ανθρώπων και την επιχειρηματική αριστεία

Όταν συνδυάζεται σωστά με την επιχειρηματική στρατηγική και τη διαδικασία καθορισμού στόχων, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σε άτομα, ομάδες και ολόκληρο τον οργανισμό για το τι πρέπει να αλλάξει και να εξελιχθεί στον τομέα της διαχείρισης και ηγεσίας ανθρώπων, για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων και την ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον κλάδο και τα προϊόντα/υπηρεσίες των οργανισμών, η συστηματική και κατάλληλη εφαρμογή της διαχείρισης απόδοσης του ανθρωπίνου δυναμικού και η συνεχής αναθεώρηση σε μορφή ανοιχτού διαλόγου ενισχύει την ενδυνάμωση και τη δέσμευση των ανθρώπων σε ένα πλαίσιο αξιοπιστίας και διαφάνειας.

Τύποι προσεγγίσεων διαχείρισης και αξιολόγησης απόδοσης
ανθρώπινου δυναμικού

 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Απόδοσης
 • Αξιολόγηση χρησιμοποιώντας δομημένες σε βάθος συνεντεύξεις που βασίζονται στην επάρκεια.
 • Κέντρα Αξιολόγησης & Ανάπτυξης, μια ολοκληρωμένη επικυρωμένη μετρολογία που βασίζεται σε μια ποικιλία και συμπληρωματικά εργαλεία αξιολόγησης προσομοίωσης (business case μελέτες, παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις in-tray, ασκήσεις διαπραγμάτευσης κ.λπ.)
 • 360o Μοντέλο αξιολόγησης που βασίζεται στην έννοια της ανατροφοδότησης πολλαπλών πηγών (επόπτης-ομότιμοι-υφιστάμενοι)

Οι παραπάνω προσεγγίσεις προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και την κουλτούρα κάθε οργανισμού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά ή σε ένα συνδυασμό κατάλληλο για τον οργανισμό.

Η προσέγγιση μας

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στον οργανισμό για την επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης διαχείρισης απόδοσης
ανθρώπινου δυναμικού.

Ενσωματώνουμε τη διαδικασία διαχείρισης απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού με τη διαδικασία καθορισμού στόχων και τα
συστήματα μπόνους

Αναπτύσσουμε το ειδικό «σύνολο ικανοτήτων» για κάθε οργανισμό και τη σχετική διαδικασία αναθεώρησης
Επιλέγουμε και εφαρμόζουμε καθιερωμένα τεστ και εργαλεία αξιολόγησης για τον προσδιορισμό και τη μέτρηση των ικανοτήτων
Χρησιμοποιούμε καινοτόμα εργαλεία και μεθόδους για την προσέγγιση Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) σε συνεντεύξεις
σε βάθος και κέντρα αξιολόγησης.

Υιοθετούμε τις αρχές της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (TQM).
Χρησιμοποιούμε ψηφιακές πλατφόρμες για την επεξεργασία δεδομένων, όπου απαιτείται
Παρέχουμε μια εξειδικευμένη Έκθεση Αξιολόγησης ανά άτομο, η οποία αντικατοπτρίζει επίσης κατευθύνσεις για βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη

Οφέλη

Η διαχείριση και η αξιολόγηση της απόδοσης HR προσφέρει:
Μια συστημική προσέγγιση στην ανάπτυξη ανθρώπων
Ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση της απόδοσης, τη μέτρηση της βελτίωσης και τον σχεδιασμό για την αριστεία
Ανάπτυξη κουλτούρας αξιοκρατίας, θετικότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των ανθρώπων του οργανισμού
Αξιόπιστες εισροές για διαδικασίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης
Διευκόλυνση σε οργανωτικές αλλαγές και προαγωγές
Σχεδιασμός Διαδοχής και αναγνώριση ταλέντων
Επικοινωνήστε

Μαζί μας!

Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.

Πουρνάρα 9
Μαρούσι 151 24

Αθήνα, Ελλάδα
+30 210 6015600

info@evergrow.gr          Ενημερώθηκα για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και συμφωνώ με τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

  Επικοινωνήστε

  Μαζί μας!

  Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.

  Πουρνάρα 9
  Μαρούσι 151 24

  Αθήνα, Ελλάδα
  +30 210 6015600

  info@evergrow.gr           Ενημερώθηκα για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και συμφωνώ με τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.