Η αποστολή μας

Στην Evergrow δημιουργούμε και παρέχουμε υπηρεσίες, για την ενδυνάμωση των οργανισμών και των επαγγελματιών ώστε να επιτύχουν στον τομέα της εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και των διαδικασιών ανάπτυξης ανθρώπων.

Εστιάζουμε στα δυνατά σημεία και τις επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών μας και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένα προγράμματα, εξειδικευμένα για αυτούς χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία.

Η Στρατηγική μας

Αναπτύσσουμε μια κουλτούρα HRM σε οργανισμούς.
Εφαρμόζουμε καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία, με στόχο την αύξηση της δημιουργικότητας και την εσωτερική ενδυνάμωση των ανθρώπων.
Παρέχουμε πλήρως προσαρμοσμένες ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού και της ανάπτυξης ανθρώπων, ανάλογα με την κουλτούρα, τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες κάθε οργανισμού.
Καθιερώνουμε και συμφωνούμε με τους πελάτες μας για τους στόχους ανθρώπινου δυναμικού και τους σχετικούς βασικούς δείκτες απόδοσης, εναρμονισμένους με την εταιρική στρατηγική τους, ως αρχικό βήμα των έργων μας.
Εφαρμόζουμε αρχές Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας στις υπηρεσίες μας καθώς και στις εσωτερικές μας διαδικασίες.

Η ομάδα μας

Μια ομάδα 20 υψηλά εκπαιδευμένων και έμπειρων επαγγελματιών στους τομείς της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM), της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ανθρώπων, της εκτελεστικής και οργανωτικής καθοδήγησης, της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας εργάζονται για να προσθέσουν αξία στους πελάτες μας ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις τους με πάθος και αξιοπιστία.

Όλα τα μέλη της ομάδας Evergrow δεσμευόμαστε να αριστεύσουμε στον τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών μας. Για να το πετύχουμε αυτό, δεν σταματάμε να μαθαίνουμε και να βελτιώνουμε τον εαυτό μας.

Dr. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΑΣΟΥΛΑ

Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Συνεργάτης & Μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΝΑ ΖΙΑΚΑ

HR Specialist

DR.ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΑΣΣΟΥΛΑ

Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ARVANITIS

Συνεργάτης & Μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΝΑ ΖΙΑΚΑ

HR Specialist