του Aθανάσιου Αρβανίτη και της Δρ. Ευαγγελίας Φασούλα

Ως ηθική ευφυΐα (Moral Intelligence) ορίζεται η ικανότητα ενός ανθρώπου ή ενός οργανισμού να εφαρμόζει σταθερά τις ηθικές αρχές και αξίες που έχει θεσπίσει, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, για την επίτευξη των στόχων του και την ανάπτυξή του (Doug Lennick–Fred Kiel, Ph.D.)

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας :

Ο κόσμος των επιχειρήσεων μπορεί να βελτιωθεί καταλυτικά, με την ανάπτυξη της ηθικής ευφυΐας, αρχικά ως αντίληψης και στη συνέχεια ως προσέγγισης άσκησης ηγεσίας και, κυρίως, ευθυγράμμισης σε όλα τα επίπεδα. Έρχεται να συμπληρώσει και διευρύνει την γνωστή σε όλους προσέγγιση της συναισθηματικής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από τον Daniel Goleman και αποτέλεσε τη βάση για την Ηγεσία και την ανάπτυξη των ανθρώπων τις τελευταίες δεκαετίες.

Η ηθική ευφυΐα στο χώρο εργασίας:

 Μια επιχείρηση, υιοθετώντας και αναπτύσσοντας την προσέγγιση της ηθικής ευφυΐας στον τρόπο άσκησης ηγεσίας, αυξάνει την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα τόσο των ανθρώπων, όσο και των δομών και συστημάτων της. Μέσα από την ειλικρινή, ανοικτή και ξεκάθαρη επικοινωνία των αρχών και αξιών, και πρωτίστως την ευθυγράμμιση αυτών με τη στρατηγική, τους στόχους και τον τρόπο συμπεριφοράς και δράσης, οι άνθρωποι παραμένουν δεσμευμένοι με την επιχείρηση, εργάζονται πιο δημιουργικά και αποδοτικά και νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι και ισορροπημένοι.

Το ηθικό μάνατζμεντ στην επιχείρηση:

 Το να είσαι ένας ηθικός μάνατζερ δεν σημαίνει ότι είσαι σωστός πάντα. Σύμφωνα με το Forbes, αυτό το οποίο είναι σημαντικό , είναι το πως αντιδράς όταν κάνεις λάθος και τι μαθαίνεις από αυτό. Αν και η στρατηγική και η παραγωγή οικονομικών αποτελεσμάτων είναι σημαντικά για την εξέλιξη του μάνατζερ, τις περισσότερες φορές ο μάνατζερ κερδίζει τον σεβασμό των εργαζομένων λόγω της συμπεριφοράς του, επιδεικνύοντας ηθική ευφυΐα και καθαρότητα σε όλους, συμβάλλοντας  στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και επιτυχία τόσο της επιχείρησης, όσο και των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τους Doug Lennick και Fred Kiel, Ph.D., οι βασικές ηθικές ικανότητες (moral skills) είναι:

  • η ακεραιότητα
  • η ανάληψη ευθύνης
  • η συμπόνια
  • η δυνατότητα συγχώρεσης των λαθών μας και των άλλων, μέσα από την προσέγγισής τους ως πηγών μάθησης και ανάπτυξης.

Η εφαρμογή του Μοντέλου Ευθυγράμμισης (Alignment Model) αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης και βελτίωσης των επιχειρήσεων πάνω στον τρόπο που τα λόγια γίνονται πράξεις και οι πράξεις οδηγούν στα στοχευόμενα αποτελέσματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες υιοθετούν πολιτικές κοινωνικής ευθύνης είναι περισσότερο κερδοφόρες σε σχέση με αυτές που δεν υιοθετούν. Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων πλέον στηρίζεται σε κοινωνικά αποδεκτές στρατηγικές που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών συμβατών με το περιβάλλον, που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των πελατών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Η Evergrow, μέλος του Ομίλου ΑΡΤΙΟΝ, έχει αναπτύξει και προωθεί την κατάλληλη μεθοδολογία για πρακτική εφαρμογή της προσέγγισης της ηθικής ευφυΐας και του Μοντέλου Ευθυγράμμισης τόσο για μεγάλες όσο και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και start-ups, οδηγώντας τις επιχειρήσεις να ενδυναμώσουν τις ηθικές ικανότητες και την αποτελεσματικότητα των στελεχών τους που εμπλέκονται στην λήψη αποφάσεων και όχι μόνο.

Ο Αθανάσιος Αρβανίτης είναι Μέλος ΔΣ και Partner της EVERGROW AE.

Η Δρ. Ευαγγελία Φασούλα είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της EVERGROW AE, εταιρείας του ΟΜΙΛΟΥ ARTION.  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ας μιλήσουμε
Θα χαρούμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μας.

+30 210 6015600

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επικοινωνήστε
Μαζί μας!
Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.

+30 210 6015600