της Δρ. Ευαγγελίας Φασούλα

Ένας δρόμος που οδηγεί στην επιχειρηματική αριστεία είναι η αφομοίωση των διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRM) με τις αρχές διαχείρισης ολικής ποιότητας (TQM). Αυτή η έννοια έχει παρουσιασθεί και αναλυθεί στη βιβλιογραφία στον επιστημονικό τομέα της διοίκησης και της ηγεσίας. Στην πραγματικότητα, δύο από τους πιο σημαντικούς και γνωστούς γκουρού TQM, o Dr. Edwards Deming και ο Philip Crosby επικεντρώνονται στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις προσεγγίσεις τους για την επιτυχή εφαρμογή της διαχείρισης ολικής ποιότητας και προτείνουν συγκεκριμένα σχέδια δράσης και μεθοδολογίες, αντιμετωπίζοντας τόσο τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού όσο και ζητήματα συμπεριφοράς και πολιτισμού.

Ωστόσο, σε πολλούς οργανισμούς, το TQM γίνεται αντιληπτό ως πλαίσιο για τη συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, αντιμετωπίζοντας κυρίως τις τεχνικές και λειτουργικές πτυχές τους και ανασχεδιάζοντάς τες, υιοθετώντας στρατηγικές με γνώμονα τον πελάτη, καθώς και μεθόδους οικονομικής αποδοτικότητας.

Η ενσωμάτωση των διαδικασιών HRM με τις αρχές TQM σημαίνει, με απλά λόγια, να εμπνεύσει το όραμα της αριστείας σε όλους τους ανθρώπους του οργανισμού και να τους υποστηρίξει να το κάνουν πραγματικότητα σε ό,τι κάνουν, ανεξάρτητα από το ρόλο τους στη δομή του οργανισμού ή για πόσο καιρό έχουν εργαστεί εκεί.

Πρακτικά:

  1. Κριτήρια αριστείας πρέπει να ενσωματώνονται σε όλες τις διαδικασίες HRM:
  • Σχεδιασμός θέσεων εργασίας και οργανωτικής δομής
  • Πρόσληψη και ενσωμάτωση νέων εργαζομένων
  • Διαδικασία καθορισμού στόχων
  • Διαχείριση της απόδοσης
  • Προγραμματισμός αποζημιώσεων και παροχών
  • Μάθηση και ανάπτυξη ανθρώπων

  2. Πρέπει να αναπτυχθεί σε ολόκληρο τον οργανισμό μία κουλτούρα πραγματικού σεβασμού και φροντίδας για τους πελάτες. Για να το πετύχουν αυτό, οι ηγέτες θα πρέπει να το αφομοιώσουν και να κάνουν τις ομάδες τους να το αφομοιώσουν επίσης, δίνοντας το παράδειγμα, συνεχώς.

 3. Ένα πνεύμα προορατικότητας, ομαδικής εργασίας και δημιουργικότητας πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην καθημερινή επαγγελματική ζωή, ξεκινώντας με πράγματα όπως η διατήρηση ενός καθαρού και ωραίου εργασιακού περιβάλλοντος, η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και η ευγενική συμπεριφορά μεταξύ τους.

Οι  διαδικασίες HRM είναι οι πρώτες που αντιμετωπίζονται απο τις αρχές TQM. Oι άνθρωποι μπορούν να οδηγήσουν στην αριστεία.

Η Δρ. Ευαγγελία Φασούλα είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της EVERGROW AE, εταιρείας του ΟΜΙΛΟΥ ARTION.  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ας μιλήσουμε
Θα χαρούμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μας.

+30 210 6015600

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επικοινωνήστε
Μαζί μας!
Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.

+30 210 6015600