της Δρ. Ευαγγελίας Φασούλα

Η διαδικασία στελέχωσης είναι μια από τις πιο σημαντικές για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε όλους τους οργανισμούς. Επηρεάζει άμεσα πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως την οργανωτική αποτελεσματικότητα και ισορροπία, την κουλτούρα, την εσωτερική επικοινωνία και την ομαδική εργασία. Όλοι οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού καθώς και οι διευθυντές και τα στελέχη όλων των οργανωτικών λειτουργιών έχουν βιώσει τα αποτελέσματα των επιτυχημένων προσλήψεων καθώς και το αντίθετο.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί εσωτερικά, από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και με το διορισμό εξωτερικών προσλήψεων. Και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχουν κάποιες ενέργειες στην αρχή της διαδικασίας, οι οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, είτε γίνονται επιφανειακά είτε παραβλέπονται. Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες είναι βασικές για την επιτυχία της όλης διαδικασίας, επειδή διευκολύνουν τον καθορισμό του ιδανικού προφίλ, εστιάζουν σε σημαντικές πτυχές του ρόλου και υποστηρίζουν την υιοθέτηση μιας προληπτικής προσέγγισης.

  • Πρέπει να δημιουργηθεί μια σαφής δήλωση αποστολής για τη θέση εργασίας που θα καλυφθεί (ή να επανεξεταστεί εάν υπάρχει), ανεξάρτητα από το αν η θέση εργασίας είναι υπάρχουσα ή νέα˙ γιατί είναι πραγματικά απαραίτητο και γιατί είναι σημαντικό για την επιτυχία του οργανισμού σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  • Η βαθιά κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτή η θέση εργασίας συνδέεται με εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες είναι πολύ σημαντική: τι μπορεί να περιμένουν να λάβουν και οι δύο κατηγορίες πελατών για να ικανοποιηθούν, πώς ο ρόλος τους προσθέτει αξία.
  • Τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά κριτήρια απόδοσης πρέπει να καθοριστούν (ή να επανεξεταστούν εάν υπάρχουν) με σαφή και πρακτικό τρόπο και πώς μπορούν να μετρηθούν και να παρακολουθηθούν.
  • Προηγούμενη ή τρέχουσα εμπειρία επιτυχημένων και μη ατόμων που είχαν ή έχουν τον συγκεκριμένο ρόλο, πρέπει να συλλεχθεί, να αναλυθεί και να μοιραστεί με τον υπεύθυνο προσλήψεων (εάν είναι εξωτερικός).
  • Εάν η θέση εργασίας που θα καλυφθεί είναι νέα για τον συγκεκριμένο οργανισμό, η συλλογή πληροφοριών από άλλους οργανισμούς που έχουν αυτή τη θέση σε λειτουργία, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη.

Επενδύστε περισσότερο χρόνο και ενέργεια στην αρχή της διαδικασίας πρόσληψης, πραγματοποιώντας τις παραπάνω ενέργειες προσεκτικά και συστηματικά. Τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα.

Η Δρ. Ευαγγελία Φασούλα είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της EVERGROW AE, εταιρείας του ΟΜΙΛΟΥ ARTION.  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ας μιλήσουμε
Θα χαρούμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μας.

+30 210 6015600

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επικοινωνήστε
Μαζί μας!
Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.

+30 210 6015600